ข้อมูลข่าวสาร/สาระความรู้
บทความทั่วไป
ระบบอินทราเน็ตคืออะไร
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ20/08/2012
อัพเดท13/08/2013
ผู้เข้าชม37099
แสดงหน้า47370
บทความ

บทความทั่วไป

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลสร้างคอม


โรงพยาบาลสร้างคอมเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ประชาชนพึงพอใจ


พันธกิจ (Mission) โรงพยาบาลสร้างคอม

  1. บริการด้านสุึขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติโดยเน้นด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค
  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
  3. การบริหารจัดการอย่างมีปะฃระสิทธิภาพ

 

 


นายแพทย์ปกรณ์  จารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสร้างคอม
ที่ตั้ง : 109 ม.4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : 042-276231 ต่อ 104
แฟกซ์ : 042-276157

เว็บไซต์ :http://skhospital.myreadyweb.com
 http://www.zybergate.com/websangkhom