ข้อมูลข่าวสาร/สาระความรู้
บทความทั่วไป
ระบบอินทราเน็ตคืออะไร
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ20/08/2012
อัพเดท13/08/2013
ผู้เข้าชม30046
แสดงหน้า40220
การดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พศ.๒๕๔๙

การดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พศ.๒๕๔๙
อ้างอิง อ่าน 199 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

Administrator.
 เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หนังสือที่ สธ.๐๒๐๒.๐๕/ว.๖๘๑   ลงวันที่่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕    จำนวน  ๑  ฉบับ
                         ๒. ร่างแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข
          
          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงฯ
พศ.๒๕๕๕  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พศ. ๒๕๔๐ อย่าง
เคร่งครัด (ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                               สำรวย   โยธาวิจิตร
                                                          (นางสาวสำรวย   โยธาวิจิตร)
                                             ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 
ข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกันกับ  เลขที่ข่าว E-12206/2555    หรือคลิกที่นี่
 
Administrator. prakob.dua@gmail.com [182.52.132.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


นายแพทย์ปกรณ์  จารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสร้างคอม
ที่ตั้ง : 109 ม.4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : 042-276231 ต่อ 104
แฟกซ์ : 042-276157

เว็บไซต์ :http://skhospital.myreadyweb.com
 http://www.zybergate.com/websangkhom